Deze site heeft beperkte ondersteuning voor je browser. We raden je aan over te schakelen op Edge, Chrome, Safari of Firefox.

Gratis verzending ✓

Snelle levering ✓

Gratis 14 dagen retour ✓

Droits de révocation

(Een "consument" is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit die, in overweldigende mate, niet kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteiten.)

Instructies voor herroeping

1. Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag dat,

 • waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de producten in bezit heeft genomen, op voorwaarde dat u een of meer producten had besteld in het kader van een standaardbestelling en dit/deze product(en) wordt/worden geleverd uniform;
 • waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product in bezit heeft genomen, op voorwaarde dat u in het kader van een standaardbestelling meerdere producten heeft besteld en deze producten afzonderlijk worden geleverd;
 • waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deellevering of de laatste eenheid in bezit had genomen, voor zover u een product had besteld dat in meerdere deelleveringen of eenheden wordt geleverd.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Swissdigital Europe GmbH, Daimlerstr. 6, 63755 Alzenau, Duitsland, e-mailadres: mail@swissdigital.shop) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail). U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dit is echter niet verplicht.

Om de herroepingstermijn te vrijwaren, volstaat het dat u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Houd er rekening mee dat bepaalde producten alleen als pakket worden verkocht (bijvoorbeeld de "Wear Coach Bundle"). Deze productpakketten zijn niet deelbare diensten en gedeeltelijke annuleringen zijn niet toegestaan. Uiteraard mag u de overeenkomst voor het gehele productenpakket opzeggen.

2. Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, betalen wij u alle betalingen terug die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u voor een andere wijze van levering hebt gekozen dan de meest redelijke standaardlevering). door ons aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving over de herroeping van dit contract van u hebben ontvangen. Wij gebruiken voor deze terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat u oorspronkelijk heeft gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling betaalt u geen kosten.

Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat de producten aan ons zijn geretourneerd of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de producten naar ons heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de producten te retourneren of over te dragen aan Markement GmbH. Max-Eyth-Str. 8, 71144 Steinenbronn, Duitsland onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract. De deadline blijft behouden als u de producten verzendt voordat de deadline van veertien dagen is verstreken.

Wij dragen de kosten voor het retourneren van de producten.

U moet eventuele waardevermindering van de producten alleen betalen als deze waardevermindering kan worden toegeschreven aan handelingen met u die niet nodig waren om de staat, kenmerken en functionaliteit van de producten te controleren.

3. Criteria voor uitsluiting of vervaldatum

Het herroepingsrecht is niet beschikbaar voor contracten

 • voor de levering van producten, die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument van belang is of die duidelijk op de persoonlijke wensen van de consument zijn afgestemd; voor de levering van producten, die snel kunnen bederven of waarvan de datum zou snel worden overschreden;
 • voor levering van alcoholische dranken, waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, die echter op zijn vroegst 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kan worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt, waarop de ondernemer heeft geen invloed; voor de bezorging van kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementsovereenkomsten.

Bij contracten vervalt het herroepingsrecht voortijdig

 • voor de levering van verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden als de verzegeling na de levering is verwijderd; voor de levering van producten als ze na de levering onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd vanwege hun staat ;
 • voor levering van geluids- of video-opname of computersoftware in een verzegelde verpakking als de verzegeling na de levering is verwijderd.

4. Specimen - herroepingsformulier

Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het naar ons terug via mail@swissdigital.shop:

Naar

Swissdigital Europe GmbH

Hierbij herroep(en) ik/wij (*) het door mij/ons (*) gesloten contract met betrekking tot de aankoop van de volgende producten (*)/de levering van de volgende dienst (*)

 • Besteld op (*)/ ontvangen op (*)
 • Order ID
 • Naam van de consument(en)
 • Adres van de consument(en)
 • Handtekening van de consument(en) (alleen bij melding op papier)
 • Datum

(*) Streep de verkeerde optie door.

Kar

Geen producten meer verkrijgbaar