Deze site heeft beperkte ondersteuning voor je browser. We raden je aan over te schakelen op Edge, Chrome, Safari of Firefox.

Gratis verzending ✓

Snelle levering ✓

Gratis 14 dagen retour ✓

Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied
(1) Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op contracten van Swissdigital Europe GmbH met consumenten zoals gedefinieerd in § 13 BGB ("Klanten"). Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor een doel dat niet kan worden toegeschreven aan zijn of haar commerciële of onafhankelijke beroepsactiviteit (§ 13 BGB).
(2) De algemene voorwaarden kunnen altijd worden bekeken, gratis gedownload en opgeslagen op de website swissdigital.shop/terms-and-conditions.

2. Contractafsluiting
(1) De productpresentatie van Swissdigital Europe GmbH in de online winkel vormt geen bindend aanbod om een ​​contract af te sluiten, maar moet worden opgevat als een uitnodiging aan de besteller om een ​​aanbod te doen.
(2) Door de bestelling te verzenden, doet de besteller een bindend aanbod voor het sluiten van een contract voor de producten in de winkelwagen.
(3) De presentatie van de producten in de online winkel vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus. Door op de knop "Bestelling verzenden" te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de goederen in de winkelwagen. De bevestiging van ontvangst van uw bestelling samen met de acceptatie van de bestelling direct na verzending per geautomatiseerde e-mail. Met deze e-mailbevestiging komt het koopcontract tot stand.

3. Prijzen en verzendkosten
(1) Alle in Swissdigital Europe GmbH vermelde prijzen zijn brutoprijzen inclusief de op het moment van bestelling geldende wettelijke belasting over de toegevoegde waarde. Verzendkosten (inclusief verpakkingskosten) zijn niet inbegrepen en worden als volgt toegevoegd:
- Verzending naar het adres van de ontvanger in Duitsland: gratis verzending vanaf een orderbedrag van 200,01€, onder verzendkosten deelname van 4,95€ per bestelling.
- Verzending naar het adres van de ontvanger in Duitsland, Oostenrijk, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Italië: gratis verzending vanaf bestelling totaalprijs van 200,01€, onder verzendkosten deelname van 4,95€ per bestelling.
(2) Betaling van de koopprijs is verschuldigd bij het sluiten van het contract.


4. Betaalmethoden
(1) Swissdigital Europe GmbH biedt de klant de volgende Shopify-betaalmethoden voor vrije keuze:
- Betaling via ONMIDDELLIJKE OVERSCHRIJVING
- Betaling met creditcard volgens de nieuwste veiligheidsnormen
- Betaling via PayPal
- Betaling via Apple Pay
- Betaling via Google Pay
- Betaling via Shop Pay
- Betaling via Klarna
(2) In geval van betaling via overschrijving of PayPal verbindt de klant zich ertoe de totale orderprijs (inclusief eventuele verzendkosten) zonder aftrek te betalen uiterlijk zeven dagen na ontvangst van het betalingsverzoek waarin de rekeninggegevens zijn vermeld .
(3) In het geval van betaling met een creditcard machtigt de besteller Shopify Payments om de totale bestelprijs in rekening te brengen bij de betreffende kaartmaatschappij wanneer de betaling verschuldigd is.

5. Leveringsvoorwaarden
(1) De levering van de bestelde producten vindt plaats onmiddellijk na ontvangst van de betaling of na het sluiten van het contract op het in de bestelling aangegeven adres en duurt ca. 2-4 werkdagen.
(2) In uitzonderlijke gevallen kan de levering in twee of meer deelleveringen plaatsvinden. Swissdigital Europe GmbH draagt ​​de extra kosten voor deelleveringen.
(3) Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte artikel gaat over op de koper wanneer de producten aan de koper worden overhandigd. Het is gelijk aan de oplevering, indien de klant in gebreke is met acceptatie.

6. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde producten blijven eigendom van Swissdigital Europe GmbH totdat alle betalingsvorderingen volledig zijn voldaan. De besteller is verplicht de bestelde producten met zorg te behandelen totdat deze eigendom worden van Swissdigital Europe GmbH.

7. Herroepingsrecht
Het herroepingsrecht voor consumenten is wettelijk geregeld. Het annuleringsbeleid wordt aan de klant getoond voordat hij zijn bestelling verzendt en kan altijd worden geraadpleegd op de website swissdigital.shop/revocation-rights

7.1 Overeenkomst over het dragen van kosten
Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, draagt ​​u de reguliere kosten van de retourzending als de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen en als de prijs van de terug te sturen goederen een bedrag van 40 euro niet overschrijdt of als, in het geval van een hogere prijs van de goederen, u de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling nog niet heeft geleverd op het moment van de herroeping. Anders is de retourzending voor u gratis.

8. Garantie
(1) De garantierechten van de klant in geval van materiaaldefecten worden beheerst door de algemene wettelijke bepalingen. De garantieperiode voor nieuwe goederen is twee jaar, te rekenen vanaf de ontvangst van de goederen. Bij levering van gebrekkige producten heeft de klant in eerste instantie recht op kosteloze nakoming (reparatie of vervanging) door Swissdigital Europe GmbH. Als de aanvullende prestatie mislukt, heeft de klant recht op een vermindering van de koopprijs of ontbinding van het koopcontract.
(2) De klant moet het transportbedrijf en Swissdigital Europe GmbH onverwijld op de hoogte stellen van eventuele transportschade.


9. Aansprakelijkheid
(1) Volgens de wettelijke bepalingen is Swissdigital Europe GmbH onbeperkt aansprakelijk voor schade aan leven, lichaam of gezondheid als gevolg van een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim, evenals voor andere schade die voortvloeit uit een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en frauduleuze bedoelingen. Bovendien is Swissdigital Europe GmbH onbeperkt aansprakelijk voor schade die wordt gedekt door aansprakelijkheid op grond van dwingende wettelijke bepalingen, zoals de wet op de productaansprakelijkheid.
(2) Swissdigital Europe GmbH is aansprakelijk voor schade die niet wordt gedekt door paragraaf 1 en die wordt veroorzaakt door lichte nalatigheid, voor zover de nalatigheid betrekking heeft op de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. Dit zijn verplichtingen waarvan de naleving in de eerste plaats de goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en waarop de klant regelmatig mag vertrouwen. In dit geval is de aansprakelijkheid van Swissdigital Europe GmbH beperkt tot de voorzienbare contracttypische schade.
(3) In het geval van licht nalatige schendingen van immateriële contractuele verplichtingen (d.w.z. verplichtingen die niet onder punt 1 of 2 vallen), is de aansprakelijkheid van Swissdigital Europe GmbH beperkt tot de orderwaarde.
(4) Elke verdere aansprakelijkheid is uitgesloten.
(5) Datacommunicatie via internet kan volgens de huidige stand van de techniek niet gegarandeerd foutloos en/of altijd beschikbaar zijn. In dit opzicht is Wearable Intelligent German GmbH niet aansprakelijk voor de constante en ononderbroken beschikbaarheid van online toegang tot de online winkel.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
(1) De contractuele relatie tussen de partijen wordt beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van de bepalingen inzake de internationale koop van goederen (VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken) en de bepalingen van het internationaal privaatrecht .
(2) De contracttaal is Duits.
(3) Indien de klant na het sluiten van de overeenkomst geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst of zijn woonplaats op het moment van indiening van de vordering niet bekend is, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen zijn de statutaire zetel van Swissdigital Europe GmbH in Alzenau.

Kar

Geen producten meer verkrijgbaar